Op zaterdag 2 juli jl. heeft Stichting Destino voor de derde keer een huiskamerconcert voor het goede doel georganiseerd. Destino is een Brielse Stichting die kleinschalige projecten ondersteunt die het welzijn van kinderen in achterstandsituaties bevorderen. Stichting Destino zorgt ervoor dat minimaal 97% van iedere gedoneerde euro goed wordt besteed. Dit jaar is gekozen voor het weeshuis “Bethel” in India. Vanuit Nederland ondersteunen Jeen Kootstra en Nicole Eugelink al ruim 10 jaar dit weeshuis door financiële steun te geven voor de basisbehoeften zoals voeding, bedden en kleding, maar ook voor het onderwijs van de kinderen. In het weeshuis wonen 75 jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Stichting Destino helpt dit mooie project sinds 2009.

Dit jaar hadden we het genoegen om niet alleen More than 2 of Us op het podium te hebben, maar ook Britt Timmers samen met Luis Inocente en het jonge talent Lucia Hakbijl waren bereid om deze avond voor het goede doel te komen spelen. Het werd mede hierdoor een veelzijdige avond met alleen blije gezichten.

Het concert heeft uiteindelijk ongeveer 1000 euro opgeleverd en Destino heeft dit aangevuld tot het mooie bedrag van 1750 euro. Nicole heeft de cheque ontvangen van Marcel de Ruiter, penningmeester van Stichting Destino. Alle bezoekers en vooral Frans en Hans, Freek, Bert, Luis, Britt en Lucia, bedankt! Met dit bedrag kan het weeshuis weer veel betekenen voor de kinderen. Wil je meer weten over Stichting Destino en de projecten die we ondersteunen, kijk dan op www.stichtingdestino.com.