Akte van oprichting
Stichting Destino is formeel op 18 mei 2009 opgericht en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24461449. De akte van oprichting kan u op verzoek worden toegestuurd. Het huishoudelijk reglement van Stichting Destino is op 1 oktober 2009 vastgesteld en kan op aanvraag worden ingezien.

Rechtsvorm: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

ANBI Logo Stichting Destino BrielleOmdat Stichting Destino een sociaal doel nastreeft hebben we als rechtsvorm gekozen voor een stichting. Daarnaast biedt deze rechtsvorm ons de mogelijkheid om in aanmerking te kunnen komen voor het predicaat: Algemeen Nut Beogende Instelling of goeddoel instelling (ANBI). Dit levert fiscale voordelen op voor donateurs en sponsoren. De gevolgen voor de heffing van het successie- en schenkingsrecht is dan namelijk veel gunstiger dan voor de “gewone’ stichting of vereniging. Bovendien kan het feit dat het vermogen niet kan worden uitgekeerd aan de “aandeelhouders” of andere belanghebbenden een belangrijke overweging zijn voor donateurs en sponsors om in te stappen. Per datum van oprichting heeft de Belastingdienst stichting Destino aangemerkt als ANBI instelling.

Vanaf 1 januari 2010 moeten ANBI’s voldoen aan de “90% norm”. Dit houdt in dat ANBI’s zich voor 90% moeten inzetten voor het algemeen nut. Stichting Destino voldoet ruim aan deze norm. Van iedere gedoneerde euro wordt minimaal 95 cent direct besteed aan het goede doel.