Stichting Destino steunt verschillende projecten. De achterliggende gedachte is om samen met ons netwerk iets te kunnen betekenen voor kinderen in achterstandsituaties. Stichting Destino wil graag concrete resultaten behalen voor kinderen. Hierbij kun je denken aan scholing, salarissen van leraren, schooluniformen en onderhoud aan de schoolgebouwen. Wij kijken vooral naar situaties waarin de middelen van ouders en instanties niet toereikend zijn, waardoor kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit doen we wereldwijd en vrijwel altijd in samenwerking met lokale organisaties.