Aros de Esperanza in Colombia

Aros de Esperanza is een basketbalproject in Colombia in de gemeente Bello. Aros de Esperanza is voornamelijk werkzaam in Medellin. En specifiek in de 7 aller armste wijken in 7 van de 16 deelstaten waarin Medellin verdeeld is. En zijn actief in 1 wijk in de naast gelegen gemeente Bello waar Aros de Esperanza gevestigd is.

Het doel van Aros de Esperanza is:
Het verbeteren van de gezondheid, welvaart, levenskwaliteit van meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar in de achtergestelde wijken in Medellin.

De Missie van Aros de Esperanza is:
Door basketbal te gebruiken als een manier voor empowermoment, sociale cohesie en sociale ontwikkeling. En zo de meisjes te steunen in hun dagelijkse strijd tegen armoede, de vele interne gewapende conflicten die hun wijken plagen en het wijd verspreide drugsprobleem in Medellin, die dagelijks gevaren voor de meisjes met zich meebrengen zoals het vroegtijdig verlaten van school, zwanger raken, toetreding tot bendes of het gebruik van drugs.

Aros de Esperanza doet dit door het bieden van:
Een gratis basketbalprogramma wat bestaat uit verschillende basis programma’s zoals bijv. het geven van basketbaltrainingen 2x per week, bijles m.b.t. schoolvakken, het geven van Engelse les, het spelen van leaguewedstrijden, sociale activiteiten, het afleggen van huisbezoeken bij de deelnemende meisjes, het organiseren van oudervergaderingen en oudercomités, het bieden van een studiefonds, maar ook het organiseren van sociale activiteiten voor de meisjes al dan niet met hun gezin/familie, het geven van preventieve workshops. Om deel te mogen nemen aan het basketbal project moeten de meisjes en hun ouders akkoord zijn met het reglement en dit onderteken. Het reglement bestaat uit diverse gedragsregels en waarden en normen waaraan alle speelsters zich moeten voldoen. Ook staan er diverse regels m.b.t. studeren. Zoals bijv. het halen van goede cijfers, bij meer dan 2 onvoldoendes mogen de meisjes wel blijven trainen, maar niet deelnemen aan de andere activiteiten tot ze de onvoldoendes hebben weggewerkt.

Voor meer informatie kijkt u op: www.aros-de-esperanza.org