Odanadi Nederland

Odanadi NL is de ondersteunende tak in Nederland van Odanadi in India. De missie van Stichting Odanadi NL is ondersteuning van slachtoffers van alle vormen van geweld in India door het draagvlak voor Odanadi in Nederland te vergroten middels fondsenwerving en bewustwordingsactiviteiten.

De visie van Odanadi NL; ondersteuning van Odanadi in India, met hun expertise en lokale kennis, is de beste methode om sociale verandering te bewerkstelligen en slachtoffers te begeleiden. Sinds 1993 heeft de organisatie Odanadi bijna 4000 vrouwen en kinderen gered van verschillende vormen van geweld en hen een kans geboden op een toekomst. Odanadi betekent een “maatje” in het Nederlands.

De stichting Odanadi NL werft fondsen voor deze erkende non-profit organisatie in India. Odanadi strijdt via reddingsacties, opvang en preventie activiteiten tegen allerlei vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen met een speciale focus op mensenhandel. Odanadi biedt deze vrouwen en kinderen een veilige plek waar ruimte is voor het verwerken van hun trauma’s en ervaringen. Met behulp van Odanadi kunnen zij een toekomst opbouwen via scholing, een sociaal netwerk en een baan.

Voor meer informatie kijkt u op: www.odanadi-nl.org