Missie
Stichting Destino is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd kleinschalige projecten initieert en/of ondersteunt die het welzijn van kinderen bevorderen. Alle vrijwilligers zetten zich zonder enige financiële vergoeding in voor Stichting Destino. Stichting Destino wil haar activiteiten in eerste instantie financieren door middel van vaste donateurs en sponsors. Ook zal er gezocht worden naar andere mogelijkheden om haar activiteiten te financieren. Het achterliggende idee bij deze oprichting is tweeledig.

  • Ten eerste willen we ons onderscheiden van andere stichtingen door te garanderen dat geen geld verloren gaat aan overheadkosten en we dus bijna 1 op 1 de bedragen voor het goede doel kunnen benutten.
  • Ten tweede willen we door nieuwsbrieven en open, frequente communicatie precies laten zien waaraan de donaties worden besteed en kunnen mensen ook zelf projecten inbrengen, waarvan ze denken dat Stichting Destino daar misschien steun aan kan geven.

Stichting Destino BrielleMotivatie
Onze motivatie om een stichting op te richten is enerzijds omdat wij van mening zijn dat vele goede doelen organisaties een groot deel van hun financiële middelen besteden aan personele- en andere overheadkosten. Wij vinden dat vrijwel iedere euro direct moet worden gebruikt voor het goede doel. Anderzijds denken wij dat we met een stichting over meer mogelijkheden te beschikken om substantieel iets bij te dragen aan goede doelen. Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om zoveel mogelijk kinderen wereldwijd te helpen.