Stichting Destino is via Bram Poldervaart in contact gekomen met Senegal studieplan. Zij hadden dringend behoefte aan nieuwe studieboeken. Stichting Destino heeft een mooie donatie gedaan van € 500,00 waar natuurkunde boeken voor zijn aangeschaft. De boeken blijven bezit van de school , zodat ieder jaar andere leerlingen ervan kunnen profiteren!

Senegal studieplan is een initiatief van Stichting Ong Education en werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van gedetailleerde offertes.

Senegal studieplan biedt kinderen een betere toekomst door educatie, door verbetering van lesomstandigheden, door aanschaf van studiemateriaal en door invoering van moderne lesmethoden. Senegal studieplan werkt kleinschalig én daardoor effectief. Elke euro komt zonder overhead terecht bij het beoogde project.

Meer informatie: https://ong-education.org/