Het jaar 2024 is een jubileumjaar. Op 19 mei bestaat Destino alweer 15 jaar. Met ruim 215.000 euro aan inkomsten (98% gaat direct naar de doelen die we steunen) kunnen we wel vaststellen dat we mede dank zij steun van vele donateurs al veel hebben kunnen betekenen voor de projecten die we ondersteunen. Hoewel Nicolette Groeneveld heeft besloten een stapje terug te doen, zullen we komend jaar toch zoveel mogelijk organiseren.

We zullen jullie de komende tijd op onze social media op de hoogte brengen van de diverse evenementen die we dit jaar zullen organiseren.

Het jaar 2023 is een zeer succesvol jaar geweest met een opbrengst van ruim 20.000 euro. Ook voor 2024 blijft dit een doel. In de vorige jaren hebben we vastgesteld dat het lastig is om nieuwe donateurs te vinden. Gelukkig zijn er inmiddels wel nieuwe donateurs aangemeld, dus dat is goed nieuws. De vaste en eenmalige donateurs vormen met hun donaties de basis voor de hulp die Destino biedt. Jaarlijks is dat ongeveer 4000 euro en dat is circa  25% van onze jaarlijkse inkomsten.  Vanaf 2,50 per maand kun je Destino steunen, maar een vast jaarlijks bedrag of eenmalige donatie is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Lees verder