Zoals jullie weten ondersteunt Destino een aantal projecten die het welzijn van kinderen bevorderen. Dankzij alle steun die wij van jullie krijgen, zijn we af en toe in staat een nieuw project te ondersteunen. Per 13 november ondersteunen wij Stichting Proniños.

De missie van Stichting Proniños is om alle kinderen in ontwikkelingslanden aanvullend sociaal en financieel onderwijs te bieden zodat ze de kans krijgen hun eigen krachten te ontwikkelen, hun eigen mogelijkheden te ontdekken, voor zichzelf op te komen, zelfstandig te worden en respect te hebben voor anderen en hun leefomgeving.

Stichting Destino heeft een eerste donatie van € 500,00 gedaan als bijdrage voor het opstarten van een nieuw project van Proniños in Guatemala. Dit project start in 2016 en richt zich op speciaal onderwijs voor circa 60 kinderen met een beperking. We zullen jullie op de hoogte houden en wensen de mensen van Stichting Proniños veel succes!
Wilt u meer weten over Stichting Proniños kijk dan op
www.stichtingproninos.nl