Al meer dan 5 jaar ondersteunt Destino het project Aros de Esperanza in Medellin. Dit project opgezet en geleid door Guido Broekhuizen telt inmiddels bijna 500 deelneemsters en krijgt steeds meer aanmeldingen. Afgezien van de financiele middelen blijft het moeilijk om geschikte begeleiders te vinden.

In dit project is basketbal het middel maar gaat het vooral om het vergroten van (sociale) vaardigheden en zelfvertrouwen om de kans op een goede toekomst te vergroten. Dit vraagt veel van de begeleiders. Het respect voor Guido ( en zijn ouders die vanuit Nl veel werk op zich nemen) is groot en het is voor Guido bijna gewoon om dagelijks meer dan 10 uur met zijn project bezig te zijn. Net als in 2011 hebben we eind november een bezoek gebracht aan Medellin en weer kunnen zien wat de positieve effecten zijn op de meiden die dankzij dit project een grotere kans hebben op een veiligere, betere toekomst. Petje af voor Guido! Voor meer info check www.aros-de-esperanza.org