Zondag 7 juni J.l. vond het jaarlijks terug kerende ” Eten voor het goede doel” van de wereld winkel Geervliet plaats.

De wereld winkel Geervliet is een kleine vrijwilligers organisatie. Ieder jaar organiseren de vrijwillig(st)ers van de wereld winkel, een diner voor het goede doel. De vrijwilligers bereiden alle gerechten zelf voor dit eten. De opbrengst van het eten komt met aftrek van de gemaakte kosten ten goede aan het goede doel. Mensen kunnen zich vooraf aanmelden voor het eten. Dit jaar waren er ruim 40 aanmeldingen.

Voor het eten voor het goede doel kiest de wereld winkel ieder jaar een ander goed doel die op kleine schaal operatief is. Een belangrijke voorwaarde is dat er goed zicht is wat er met de gedoneerde gelden gebeurt en dat het ook duidelijk is dat de donatie ook daadwerkelijk terecht komt waarvoor het is bedoeld.

Dit jaar was tot onze vreugde de keus gevallen op Stichting Destino. We hebben tijdens het diner een presentatie gehouden over onder andere onze activiteiten en projecten.

Wij willen met name mw. Bep Ketting en de andere vrijwillig(st)ers van de wereld winkel Geervliet bedanken voor dit mooie initiatief, ook bedanken wij de pg Tweestromenland voor het beschikbaar stellen van de kerk. En natuurlijk alle mensen die zijn komen eten ook zij heel hartelijk bedankt. Dit etentje voor het goede doel heeft voor Stichting Destino en in het bijzonder voor het project van Mariëtte’s Child Care in Ghana dat de vrijwilligers gezamenlijk hebben gekozen. Het mooie bedrag van € 755,65 opgeleverd!

Wilt u meer weten over het project van Mariëtte’s Child Care kijk dan op www.mchildcare.nl

Hier onder nog een kleine impressie van de middag/avond.